SOLUTION
Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp sẽ đem đến cho bạn sự quản lý toàn diện doanh nghiệp của mình

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Phần mềm quản lý toàn diện cho doanh nghiệp (gọi tắt là PM) là hệ thống phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoạt động chủ chốt của mình theo một quy trình thống nhất, từ: kế toán, tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân viên v.v... Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực tích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Nó cho phép doanh nghiệp cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.

Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ, từng phân hệ có thể hoạt động độc lập nhưng chúng có thể kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn.

PM được thiết kế để triển khai và áp dụng cho nhiều loại hình và quy mô của doanh nghiệp, và được thiết kế cụ thể theo yêu cầu, mô tả chi tiết và tính tương thích trong nghiệp vụ đối với các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau.