Hướng dẫn email
Cài đặt email trên điện thoại Android

Hướng dẫn áp dụng cho khách hàng sử dụng email của công ty Thế Kỷ Mới và đang sử dụng hệ điều hành Android.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng máy Android. Cho đến thời điểm của bài viết này, Android có khá nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

Bạn nhớ thay tên domain thành tên miền mà bạn sử dụng email.

Trên Menu Apps vào mục Email:

Trong màn hình Settings, nhấp vào Add account và nhập địa chỉ Email/password